Z deníku ochotníka

Zpráva o činnosti DS J.J. Kolár za rok 2016

Zpráva o činnosti DS J.J. Kolár na valné hromadě TJ Sokol Poniklá Hlavní událostí roku 2016 se stala premiéra hry Cesty hledání v režii Pavlíny A. Holubcové. První uvedení před takřka vyprodanou Kantýnou se odbývalo 29. 12. 2017. Odvážná dramaturgická volba hry na aktuální téma drogové závislosti mládeže a rozvratu rodiny se vyplatila. Vyrovnaný herecký ansámbl v čele s výtečnou Julií Janatovou uhrál těžký kus a zasloužil si dlouhé ovace – a snad i trochu zamyšlení vnímavého diváka. Hra byla dále reprisována jak na domácí scéně, tak v okolních obcích, v květnu 2017 se zúčastní…
| Autor: Tomáš Hájek

Milí divadelní příznivcí, milí ponikeláci

Náš divadelní spolek J.J. Kolár připravuje pro vás novou divadelní hru, „Cesty hledání“. Tato hra pojednává o aktuálním tématu mladých lidí dnešní doby. Zatím pilně zkoušíme každý vikend a někdy i v týdnu a premiera bude pravděpodobně letos po vánočních svátcích. Ale to se včas dozvíte. Na této hře se podílí několik nových tváří, z Poniklí i z Jestřabí a již známí herci našeho spolku. Réžii jsem se ujala já a moc se těším až vám tuto hru předvedeme. Pavlína A Holubcová
| Autor: Pavlína Holubcová

Červenec a srpen 2016

V posledních dvou měsících, po kterých se klasicky ohlížíme, uvedl náš soubor celkem tři různé tituly, z toho jeden v premiéře. Vše loutkově. Abychom úplně neztratili kontakt s pimprlovou elitou, zahráli jsme na začátku prázdnin klasicky na Loutkářské Chrudimi spolu s dalšími sedmi soubory společné čtyřhodinové mega-představení „Putováním s Janem Amosem“, resp. naší část tohoto putování nazvanou „Kšeft Jednoty bratrské“. Ale všechna další tři představení se již odbývala na poli domácím, v bývalé malé tělocvičně ZŠ Poniklá. A totiž hned dvě uvedení…
| Autor: Tomáš Hájek

Vilém Maizner (květen a červen 2016)

Jelikož se v minulém období divadelně něco málo dělo pouze na loutkové scéně a já už bych se nerad opakoval, pohlédneme trochu do minulosti a připomeneme si raději jednu velice zajímavou osobnost kulturního života, která je s naší obcí trvale spojena – byť takovou docela smutnou okolností. Po pravé straně za hlavním křížem ponikelského hřbitova se nachází hrob zástupce jedné z vůbec nejvýznamnějších českých dynastií kočovných loutkářů, slavného Viléma Maiznera. Zástupci tohoto starého rodu (uváděni též jako Meissnerové, Meistnerové, Majznerové,…) brázdili se svou…
| Autor: Tomáš Hájek

Březen a duben 2016

Jelikož se v měsících březnu a dubnu na „velké scéně“ našeho souboru nic nepředvádělo, bude tento report pohříchu téměř výhradně loutkový. Pomluvy Dr. Watsona Prvou letošní premiérou se, žel přímo na krajské přehlídce v Turnově, stala loutková meotarová detektivka „Pomluvy Dr. Watsona“. Jenže spíše než o regulérní premiéru se vlastně jednalo o uspěchanou předgenerálku, což bystré porotě neušlo – a ani ujít nemohlo! Úplná absence psaného scénáře, jakož i zhruba pětina nedodělaných scén a loutek, to bylo pro jediného loutkovodiče natolik rozbouřené moře, že jeho…
| Autor: Tomáš Hájek

Leden a únor 2016

Nové internetové stránky Jsa podpořen drobným grantem obce Poniklá (odměna externímu IT odborníkovi) vytvořil v posledních měsících loňského roku a nyní konečně představuje světu ponikelský divadelní spolek novou podobu svých internetových stránek. Stařičké, archaické a pramálo uživatelsky (zejm. programátorsky) přívětivé stránky již nestíhaly držet ani vzdálený kontakt s dobou. A jediný, kdo si je byl schopen aktualisovat, byl pisatel těchto řádků. Což na informační pestrosti věru nepřidalo! Proto tento nový kabát navenek a zejména uživatelské rozhraní pro členy spolku…
| Autor: Tomáš Hájek

Listopad a prosinec 2015

Kšeft jednoty bratrské Prvá a poslední letošní premiéra našeho souboru se odehrála na loutkovém meotarovém jevišti. Bažantově loutkářské družině se dostalo té cti, že byla přizvána ke spolupráci na mimořádně ambiciosním (no prostě bláznivém) podniku, který se zrodil v hlavě choceňské Hanky Voříškové. Sedmero loutkářských souborů a jeden soubor hudební spojily své síly, aby převyprávěly dlouhý, plodný a na dramatické události bohatý život Jana Amose Komenského. Sedmdesát osm let příběhů ze sedmnáctého století bylo vměstnáno do čtyřhodinové koláže divadelních a…
| Autor: Tomáš Hájek

Březen a duben 2015

Autorka Pavlína Holubcová: Poslední slovo režisérky Jak jistě víte, po prázdninách v roce 2013 jsem se odvážila režírovat dvě divadelní hry, a to pohádku ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ, ve které hrály pouze děti, a veselohru HOLKA ODJINUD, kde hráli herci našeho divadelního spolku. V pohádce hrály děti ze ZŠ Poniklá, děti z Víchové a jedna dívenka z Mladé Boleslavi. Na prknech, která znamenají svět, krom dvou herců s malou zkušeností hrály děti poprvé. A musím je pochválit za zájem, se kterým se do zkoušení zakously. Přestože nás nějaké problémy neminuly, naplánovaná premiéra se…
| Autor: Tomáš Hájek

Leden a únor 2015

Začátek roku je zcela ve znamení tourné Holky odjinud – soubor zavítal již do Rokytnice nad Jizerou (rodiště představitelky titulní postavy Evy Holubcové), kde se i pro tuto skutečnost dočkal diváckého úspěchu. Dále navštívil Valteřice a Kruh a v plánu na nejbližší týdny má Jablonec nad Jizerou a Lučany. Přespolní divadla v Poniklé Alespoň telegraficky si připomeňme, že v lednu a únoru mohli diváci v Kantýně vidět dvě velice povedená vystoupení hostujících divadel. 24. ledna pobavila nebojácné publikum lehce hororová komedie Strašidlo Cantervillské souboru z Lučan,salvy smíchu…
| Autor: Tomáš Hájek