Jan Švec

(Tvořil s námi)

Odehrané role

Vzbouření hastrmanovo
(POHÁDKY)
2005
„Mlynář; Chudý lid“