Zpráva o činnosti DS J.J. Kolár za rok 2016

Zpráva o činnosti DS J.J. Kolár na valné hromadě TJ Sokol Poniklá

Hlavní událostí roku 2016 se stala premiéra hry Cesty hledání v režii Pavlíny A. Holubcové. První uvedení před takřka vyprodanou Kantýnou se odbývalo 29. 12. 2017. Odvážná dramaturgická volba hry na aktuální téma drogové závislosti mládeže a rozvratu rodiny se vyplatila. Vyrovnaný herecký ansámbl v čele s výtečnou Julií Janatovou uhrál těžký kus a zasloužil si dlouhé ovace – a snad i trochu zamyšlení vnímavého diváka. Hra byla dále reprisována jak na domácí scéně, tak v okolních obcích, v květnu 2017 se zúčastní krajské přehlídky v Josefově Dole. Potěšitelnou skutečností je, že soubor si postupně vybudoval relativně silnou základnu mladých herců, jejíž absence je častým kamenem úrazu mnohých ochotnických spolků.

Dále byla zkoušena hra Poslední leč, termín případné premiery je však nejistý.

Bažantova loutkářská družina uvedla v minulém roce dvě premiery – detektivku Pomluvy Dr. Watsona a oslavnou hru Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucího heroa zříš. Na národní přehlídce v Chrudimi byla v rámci inspirativního programu sehrána starší hra Kšeft jednoty bratrské (jako část inscenace Putování s Janem Amosem), reprisován byl také Zmatek nad zmatek. K 26. červenci 2016 ukončila Bažantova loutkářská družina činnost pod DS J.J. Kolár, potažmo TJ Sokol. Drobný kompetenční spor o míře vlastní autonomie se loutkářská část rozhodla vyřešit úplným osamostatněním.

Celkově lze zhodnotit sezónu jako úspěšnou, aktivita činoherní složky dává naději na opětovné probouzení spolku a jeho sílící činnost.

V zastoupení principálky Pavlíny A. Holubcové přednesl T. Hájek.

| Autor: Tomáš Hájek