Vladimír Tryzna

(Tvořil s námi)

Odehrané role

Vzbouření hastrmanovo
(POHÁDKY)
2005
„Spravedlivý mlynář“
Lyžníci
(ČINOHRA)
2004
„Strejc“
Vražedné dědictví
(ČINOHRA)
2002
„Daniel Corbet“
Chudák strejček Jáchym
(ČINOHRA)
2001
„Joe (tramp)“
Jak vyloupit banku
(ČINOHRA)
2001
„Komisař Bryan a John Bryan (jeho syn)“
Volba Petersova
(ČINOHRA)
2000
„Václav Borovec, strejc“