Kšeft jednoty bratrské

Jeden ze střípků čtyřhodinového vyprávění o složitém životě Jana Amose Komenského, na kterém se podílí sedm divadelních a jeden hudební soubor.

Bažantova loutkářská družina ve svých cca 20 minutách vypráví o Komenského životním údobí mezi lety 1642 – 1650.

Herecké obsazení

Tomáš Hájek
(Soubor)
„Jan Amos Komenský a všichni další“

Kdy a kde se hrálo

29.06.2016
Chrudim
(4. repríza)
inspirativní program Loutkářské Chrudimi
17.04.2016
Svitavy
(3. repríza)
Svitavský dýchánek
01.04.2016
Hradec Králové
(2. repríza)
Audimafor - Drak
13.12.2015
Svitavy
(1. repríza)
22.11.2015
Choceň
Premiéra